برنامه کاربردی محصول

محصولات اصلی

چسب مواد جدید: چسب های صنعتی، چسب های الکترونیکی، بسته بندی و کالاهای مصرفی، ماشین آلات حمل و نقل و خودرو، چسب های عمرانی و ساختمانی.

محصولات علوم و فناوری نظامی: سازگاری الکترومغناطیسی، ماژول های قدرت، تست قطعات الکترونیکی و غیره.

ظرفیت تولید سالانه 100000 تن توسط امکانات تولید پیشرفته و عرضه با کیفیت بالا مانند BASF و Dow Chemical.

انبار 2
انبار 1

چسب های ما در زمینه های زیر استفاده می شوند

بسته بندی انعطاف پذیر 1

بسته انعطاف پذیر

بسته بندی انعطاف پذیر 2

برچسب

محصول الکترونیکی

الکترونیکی

خودرو

صنعت حمل و نقل

ساختمان

معماری

صنعت فضایی

صنعت فضایی

دستگاه

دستگاه

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی

انرژی باد

قدرت باد